Ben jij een Baas?

Think Bick is een sociale onderneming die een stevige toekomst wil creëren voor iedereen. Wij leiden sámen met onze onderwijspartners werkloze mensen op tot vakman of vakvrouw. Zo blijft ook vakmanschap en ambacht behouden. Wij maken verbinding tussen onze Bickels, onderwijs, opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven. Zo gaan in Nederland meer mensen aan het werk. Alle partijen hebben hier baat bij!

Think Bick wil de influencer van de vergeten doelgroep zijn. Deze doelgroep bestaat uit sociaal zwakkeren, vroegtijdig schoolverlaters of jongeren uit een arm milieu. Maar ook 50+ers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging of Wajongers die het zat zijn om te teren op hun uitkering. Deze doelgroep eist duidelijkheid, zekerheid en wil niet in gesubsidieerde trajecten maar gewoon een baan met uitzicht op de toekomst. Die toekomst willen wij ze bieden!

Wij maken ons zorgen om de hoge werkloosheid onder de kwetsbare doelgroep. Niet alleen zijn de cijfers momenteel al torenhoog, ze nemen zelfs nog toe! Dit komt doordat het veel van deze mensen niet lukt om, door verschillende oorzaken, een opleiding af te ronden of uitvallen omdat er geen begeleiding is op het werk of stage. Een andere reden is dat de opleiding en praktijk niet goed op elkaar aansluiten en er te weinig onderwijskundige en persoonlijke begeleiding is. Deze onderwijskundige en persoonlijke begeleiding bieden wij wél. Wij focussen ons op mensen in kwetsbare arbeidsmarktposities en helpen deze mensen weer aan een opleiding, aan werk of stage en begeleiden ze gedurende het hele opleidingstraject. Iedereen heeft een leerplek nodig om hun studie succesvol te kunnen afronden. Helaas is dit vaak een probleem. Onderhoudsbedrijven zijn voorzichtig met het aanmelden van nieuw personeel en zijn vaak te druk om passende begeleiding te geven aan deze mensen. Passende begeleiding die júist voor de doelgroep van Think Bick onmisbaar is. Daarbij komt dat er een dreigend tekort aan schilders en andere ambachten in de bouw is. Een kwart van de schilders is ouder dan 55 jaar. Daardoor is de uitstroom in de schildersbranche straks groter dan de instroom, terwijl de vraag naar professionele schilders blijft toenemen. Dit geldt tevens voor andere takken van sport in de bouw. Dit gaat natuurlijk niet goed. Daarom willen wij hier iets aan doen! #nietlullenmaarpoetsen!

Wij slaan dus 10 vliegen in 1 klap. We helpen mensen aan een betere toekomst, we zorgen ervoor dat ambachten niet verloren gaan en tegelijkertijd knappen ze ook nog eens hun eigen stad op! Zodat ze trots kunnen zijn op zichzelf.

Heb je een mooi project en zoek je hardwerkende mensen? Kan jij wel een Bickel in je team gebruiken? Neem contact op!

Schuiven naar boven